Most Popular Books

Archives

Download e-book for kindle: Reumatologie by A.A.M. Blaauw, F. A. van Gaalen, Bevers K., D.L. Boumans,

By A.A.M. Blaauw, F. A. van Gaalen, Bevers K., D.L. Boumans, N.M.A. Dillen, W.F. Lems, D.L. Baeten, J.M. Laar, J.F. Swart, D.L. Vosse, M. Kloppenburg, T.L. Jansen, P. Geusens, H. Bootsma, J.W.G. Jacobs, H.J.L. Heide, C.H.M. Ende, Y.J.L. Eijk-Hustings, R.J.E.

ISBN-10: 1031031081

ISBN-13: 9781031031089

ISBN-10: 2112112252

ISBN-13: 9782112112253

ISBN-10: 9036806119

ISBN-13: 9789036806114

ISBN-10: 9036806127

ISBN-13: 9789036806121

Deze tweede, compleet herziene editie van Reumatologie is niet zozeer geschreven vanuit een aandoening, maar vanuit de klacht en de daarbij behorende casuïstiek. Vrijwel alle hoofdstukken zijn in nauwe samenwerking tussen reumatoloog en huisarts tot stand gekomen. Nadrukkelijk komt aan bod wat de huisarts zelf kan doen, en wanneer verwijzing naar de tweede lijn gewenst, of zelfs noodzakelijk is. Op deze manier is de relevantie voor de huisartspraktijk gegarandeerd.

Het boek is opgebouwd uit een aantal clusters. Na algemeen inleidende hoofdstukken volgt een klachtgericht deel. De klachten zijn ingedeeld naar lokalisatie en worden geïllustreerd met casuïstiek. Daarna volgt een ziektegericht deel waarin de belangrijkste reumatische ziektebeelden worden beschreven. Ten slotte is er een therapiedeel waarin alle mogelijkheden uitgebreid aan bod komen.

Reumatologie verschijnt in de reeks Praktische huisartsgeneeskunde. In deze

reeks verschijnen uitgaven met praktische en klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden van de huisartsgeneeskunde.

Reumatologie is in de eerste plaats geschreven voor huisartsen, al dan niet in opleiding, maar ook basisartsen/medisch studenten en reumaverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten zullen hier veel relevante informatie in kunnen vinden.

Show description

Read or Download Reumatologie PDF

Best german_16 books

Read e-book online Die Welt der VBA-Objekte: Was integrierte Anwendungen PDF

Dieses Fachbuch setzt VBA-Kenntnisse voraus. Es beschreibt die Objektmodelle der Office-Anwendungen und zeigt mithilfe integrierter Beispiele die Nutzung der Bibliotheken. Der Leser ist damit in der Lage, aus einer Anwendung heraus mittels VBA andere Anwendungen zu öffnen und zu nutzen. Es werden auch Anbindungen außerhalb der Office-Welt angesprochen.

Wilfried Hendricks's Lernen mit Neuen Medien im Strafvollzug: PDF

Der Band legt Evaluationsergebnisse der Projekte e-LiS und TELFI vor. Beide EU-Projekte haben zum Ziel, mittels E-Learning die Qualifikation von Strafgefangenen zu verbessern, ihre Chancen auf Beschäftigung zu steigern und ihre Integration in Arbeitswelt und Gesellschaft zu erleichtern. Der Sammelband richtet sich an alle, die sich für E-Learning im Allgemeinen und für Strafvollzug im Besonderen interessieren.

René Tuma's Videoprofis im Alltag: Die kommunikative Vielfalt der PDF

René Tuma präsentiert fokussierte ethnographische Fallstudien über Videoanalysen in der Marktforschung, dem Sporttraining und bei der Polizeiarbeit. Anhand sorgfältiger Rekonstruktionen der kommunikativen Tätigkeiten der ExpertInnen werden die Vorgehensweisen bei der Interpretation von Videodaten herausgearbeitet.

Additional resources for Reumatologie

Sample text

Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2902. Jacobs JWG, Bijlsma JWJ. De anticitrullinetest: niet geschikt voor screening op reumatoïde artritis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:69–70. Janssens HJEM, Lagro HAHM, Peet PG van, Gorter KJ, Pas P van der, Paardt M van der, Woutersen-Koch H. Huisarts Wet 2009;52(9):439–53. Schaardenburg D van der, Horst-Bruinsma EE van der. Reumatoïde artritis nog vroeger herkennen en behandelen? Huisarts Wet 2007;50(1):16–8. Veld CJ in ’t, Goudswaard AN, Dijkstra RF. Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk.

Na twee maanden was hij zo goed als klachtenvrij. 2 Behandeling van degeneratieve afwijkingen Deze gewrichtsafwijkingen kunnen worden behandeld conform de richtlijnen voor artrose. Voorlichting over beweging, oefening en de balans tussen inspanning en rust zijn van belang. Zo nodig kan er gekozen worden voor analgetica. Bij onvoldoende effect kan er een glucocorticoïdeninjectie intra-articulair gegeven worden. Het effect hiervan is echter meestal tijdelijk. Indien de patiënt hier wel langdurig van profiteert, kan herhaling van de injectie zeker worden overwogen.

Leesadvies Bloom JE, Rischin A, Johnston RV, Buchbinder R. Image-guided versus blind glucocorticoid injection for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD009147. Cools AM, Struyf F, De Mey K, et al. Rehabilitation of scapular dyskinesis: from the office worker to the elite overhead athlete. Br J Sports Med. 2014;48(8):692–7. NHG standaard schouderklachten. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2008. Sande R van der, Rinkel WD, Gebremariam L, et al. Subacromial impingement syndrome: Effectiveness of pharmaceutical interventions-nonsteroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroid, or other injections: a systematic review.

Download PDF sample

Reumatologie by A.A.M. Blaauw, F. A. van Gaalen, Bevers K., D.L. Boumans, N.M.A. Dillen, W.F. Lems, D.L. Baeten, J.M. Laar, J.F. Swart, D.L. Vosse, M. Kloppenburg, T.L. Jansen, P. Geusens, H. Bootsma, J.W.G. Jacobs, H.J.L. Heide, C.H.M. Ende, Y.J.L. Eijk-Hustings, R.J.E.


by Jeff
4.0

Rated 4.78 of 5 – based on 42 votes

Comments are closed.